Enhet 3 – Ämne 1: Multikulturella färdigheter

Multikulturella färdigheter

Sociala och interpersonella färdigheter gör det möjligt för lärare att navigera i sociala situationer, läsa sociala ledtrådar, visa medkänsla och empati för andra, arbeta i samarbete med andra och lösa interpersonella konflikter.

Känslomässiga kompetenser gör det möjligt för lärare att känna igen och hantera känslor, förstå andras känslor och perspektiv och hantera frustration.

Kognitiva färdigheter inkluderar attityder och övertygelser som styr utbildarnas självkänsla och tillvägagångssätt för att stödja liksom även en verkställande funktion (arbetsminne, uppmärksamhetskontroll och flexibilitet) och planering

Källa: www.pexels.com