Enhet 5 – Ämne 1 : Multikulturella / interkulturella färdigheter och kompetenser som behandlar mångfald, försoning och främjar social sammanhållning

Multikulturella / interkulturella färdigheter och kompetenser som behandlar mångfald, försoning och främjar social sammanhållning

TA ETT KULTURANSVARANDE PERSPEKTIV

Kulturellt responsiv undervisning (CRT) har definierats som “med hjälp av kulturella egenskaper, erfarenheter och perspektiv för etniskt mångsidiga elever som handledning för att undervisa dem mer effektivt.” Lärare som förstår sina elever väl genom en CRT-lins, känner igen deras sociala och kulturella verklighet. De förstår hur olika grupper kan se interaktioner mellan barn och vuxna och hur olika etniska grupper värderar gemensam aktion och samarbetsinsatser i problemlösning.

Tara Yosso rekommenderar att, snarare än att titta på elever och deras familjer genom en underskottlins, erkänna deras otaliga former av kulturell rikedom – ambitioner (hopp och drömmar), språklig, familjär, social, navigations- och motståndskraft – kommer att göra det möjligt för lärare att bättre skapa möjligheter för sina elever. I slutändan bidrar effektiv implementering av CRT till att främja den akademiska framgången, kulturella kompetensen och kritiska medvetenheten hos eleverna.

När vi som lärare förstår att kultur har en roll i utbildning och aktivt lär oss om våra elevers kulturer och övertygelser, låter vi våra invandrare veta att de är viktiga och värderade och detta främjar social sammanhållning.