Ämne 1: Huvudsakliga ursprungsländer och grundorsaker till migrationen till EU

 • Rent allmänt har migrationen blivit mycket mer mångfaldig när det kommer till orsaker och migranter. Både på ett internationellt och ett europeiskt plan är de flesta migrantströmmarna intra-kontinentala.
 • Antalet flyktingar ökar ständigt globalt sett. En stor andel av flyktingarna söker sig till grnnländerna.
 • Sedan 2015 I och med den så kallade “flykting- och migrantkrisen” har Europa hanterat ett ökande antal asylsökande.
 • 2018 har de europeiska länderna emottagit 26,852 flyktingar genom nationella och EU program.
 • Samtidigt har årligen tusentals migranter som illegalt vistats inom EU återförts till sina ursprungsländer, medan många återvänder frivilligt efterhand som deras förhållanden ändas (klara med studierna, familjeskäl, arbete)

Grundorsaker och migrationens drivkrafter brukar vanligen delas in I push och pull faktorer. Push faktorer såsom våld, förföljelse och svält är huvudsakligen definierade som “påtvingad” migration. Pull faktorer såsom högre löner och stabila säkerhetsnät, som lockar individer till ett främmande land, dominerar då det gäller frivillig migration. 

Bland de främsta macro drivkrafterna bakom migration hittar vi:

 • Demografiska trender,
 • Konflikt/osäkerhet,
 • Klimatförändring,
 • Existerande migrantnätverk,
 • Geografiska och historiiska faktorer

De faktorer som spelar en viktig roll för individuella och icke-tvingande migrationsbeslut är:

 • Inkomstrelaterade,
 • Färdighetsrelaterade,
 • Strävan och längtan,
 • Risk management

En snabb titt på de huvudsakliga ursprungsländerna:

Enligt the International Migrant Stock 2019 publicerad av Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs (DESA):

Europa är värd för det största antalet internationella migranter 2019, (82 miljoner),  följt av Nordamerika (59 miljoner) och Nordafrika and västra Asien (49 miljoner).

Utgående från den plats där de är födda, kommer en tredjedel av alla internationella från endast tio länder, med Indien i spetsen, med ungefär 18 miljoner som lever utomlands. Migranter från Mexiko utgör den näst största “diasporan” (12 miljoner), följt av Kina (11 miljoner), Ryska Federationen (10 miljoner) och Syriska Arabrepubliken (8 miljoner).

Titta på videon

Tjugo länder eller ursprungsområden med de största disporapopulationerna (miljoner)

United Nations Department of Economic and Social Affairs