Ämne 1: Viktiga intressenter som hanterar migration

  • Att styra migrationsströmmar kräver intensivt internationellt samarbete och aktivt engagemang av internationella organisationer. EU arbetar särskilt nära med följande nationella organisationer:

✔FN (FN), inklusive FN: s flyktingbyrå ​​(UNHCR) – EU samarbetar nära med UNHCR för att hantera flykting- och asylfrågor och politik i riktning mot att förbättra asylkapacitetsuppbyggnad och flyktingskydd i länder utanför EU.

✔International Organisation for Migration (IOM). För att förbättra samarbetet om migration, utveckling, humanitära insatser och frågor om mänskliga rättigheter har tre av EU-kommissionens tjänster (GD HOME, GD DEVCO, GD ECHO) och Europeiska utrikestjänsten (EEAS) inrättat en ram för strategiskt partnerskap med IOM i juli 2012. Kärnområdet för detta samarbete är att skapa en välskött internationell migrationsram både för migranter och för samhället.

✔International Center for Migration Policy Development (ICMPD), såväl som många andra internationella organisationer och globala processer.

Titta på videon