Enhet 6 – Ämne 1 : Introduktion till krishantering

Introduktion till krishantering

När volontärer arbetar för att hantera en kris måste följande steg vidtas:

  • Kommunicera behov
  • Mobilisera resurser
  • Distribuera resurser
  • Bekräfta påverkan (och rapportera tillbaka, och bekräfta därmed behovet)