Ämne 1: Allmän data, statistik och faktablad om migrationsströmmar. Invandring till EU från icke-medlemsstater. – Statistik

  • Enligt Eurostat var invandringen till EU från icke-medlemsländer 2,4 miljoner under 2017. Totalt 4,4 miljoner invandrade till en av EU:s 28 medlemsstater under 2017, medan minst 3,1 miljoner utvandrare rapporterades ha lämnat en EU-medlemsstat *.
  • Bland dessa 4,4 miljoner invandrare under 2017 fanns det uppskattningsvis 2,0 miljoner medborgare i länder utanför EU, 1,3 miljoner människor med medborgarskap i en annan EU-medlemsstat än den till vilken de invandrade, cirka 1,0 miljoner människor som migrerade till en EU-medlemstillstånd där de hade medborgarskap (till exempel återvändande medborgare eller medborgare födda utomlands) och cirka 11000 statslösa.
  • Under 2017 fanns det uppskattningsvis 2,4 miljoner invandrare till EU från länder utanför EU. Dessutom migrerade 1,9 miljoner människor som tidigare var bosatta i en EU-medlemsstat till en annan medlemsstat *.

Titta på videon

  • Antalet bosatta i en EU-medlemsstat med medborgarskap i ett icke-medlemsland den 1 januari 2018 var 22,3 miljoner, vilket representerade 4,4% av befolkningen i EU. Dessutom bodde 17,6 miljoner människor i en av EU: s medlemsstater den 1 januari 2018 med medborgarskap i en annan EU-medlemsstat.
  • Sedan början av 2000-talet har antalet invandrare och mobila EU-medborgare som bor i dagens 28 EU-medlemsstater ökat med cirka 60%: från 34 miljoner (eller 6,9% av EU: s totala befolkning) 2000 till 57 miljoner (eller 11,1% ) 2017.
  • Bland dessa kom ungefär 20 miljoner människor från en annan EU-medlemsstat, medan 37 miljoner är medborgare i ett icke-medlemsland och naturaliserade EU-medborgare med födelseort utanför EU*.