Ämne 1: : Utvärdera genom bedömningsverktyg och få feedback för att identifiera elevernas inlärningsbehov

Upprättande av en klassrumskultur som uppmuntrar till interaktion och användning av utvärderingsverktyg.

Upprättande av lärandemål och spårning av individuella elevernas framsteg mot dessa mål.

Använda olika instruktionsmetoder för att möta olika elevers behov.

Användning av olika metoder för att bedöma elevernas förståelse.

Feedback om elevernas prestanda och anpassning av undervisningen för att möta identifierade behov.

Studenterna deltar aktivt i inlärningsprocessen.

Källa: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf

Figur 6 Utvärderingsverktyg