Ämne 1: Europeiska agendan för migration

Europeiska kommissionen införde 2015 en omfattande europeisk agenda för migration, the European Agenda on Migration, som syftar till att ta itu med omedelbara utmaningar och utrusta EU med verktygen för att bättre hantera migrationsfrågor på medellång och lång sikt, rörande oregelbunden migration, gränser, asyl och laglig migration. På denna grund är den europeiska migrationsagendan, the European Agenda on Migration, den viktigaste riktlinjen för att hantera migration för Europeiska kommissionen, dess EU-byråer och medlemsstater. Denna agenda integrerar en ny EU-migrationsinfrastruktur, inklusive nya lagar, nya system för samordning och samarbete samt direkt operativt och ekonomiskt stöd från EU.

Även om det fortfarande finns luckor, är de framsteg som gjorts under de senaste åren avgörande.

Källa: www.pexels.com

Source: www.pexels.com

Viktiga framsteg inom den europeiska migrationsagendan *:

Oregelbundna gränsövergångar till EU sjönk till 150 000 år 2018.

EU: s åtgärder har hjälpt till att rädda liv: nästan 760 000 räddningar till sjöss och räddningen av över 23 000 migranter i den nigerianska öknen sedan 2015.

Så kallade hotspots är nu etablerade som en operativ modell för att snabbt och effektivt få stöd till viktiga platser. Fem hotspots är i drift i Grekland och fyra i Italien.

EU: s interna finansiering för migration och gränser har mer än fördubblats sedan krisen började till över 10 miljarder euro. – 34 700 personer har flyttats in inom EU från Italien och Grekland under ett specifikt schema. 1 103 personer har också flyttat sedan sommaren 2018 genom frivillig flytt.

Den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har stött medlemsstaterna att skydda EU: s yttre gränser.

EU har förstärkt den rättsliga vägen för vidareplacering av personer som behöver internationellt skydd till medlemsstaterna med nästan 63 000 personer sedan 2015.

*Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration, European Commission Brussels, 16.10.2019

Viktiga framsteg inom den europeiska migrationsagendan *:

  • EU har gett skydd och stöd för miljoner flyktingar i tredjeländer: – Anläggningen för flyktingar i Turkiet erbjuder 90 projekt som för närvarande är igång i landet och stödjer nästan 1,7 miljoner flyktingar dagligen och bygger nya skolor och sjukhus.
  • EU:s regionala förtroendefond som svar på den syriska krisen levererar mer än 75 projekt som ger hälsa, utbildning, försörjning och socioekonomiskt stöd till syriska flyktingar, internt fördrivna personer och är en samhällsbyggare i hela regionen.
  • 210 projekt i 26 länder under EU Trust Fund for Africa levererar konkreta resultat, inklusive grundläggande stöd till över 5 miljoner utsatta människor.

*Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration, European Commission Brussels, 16.10.2019