Ämne 1: Kompetensbedömningsverktyg och färdigheter för lärare och utbildare (volontärer)

UNDERVISNINGSMETODER

De undervisningsmetoder som används är förenliga med de mål och det innehåll som beskrivs i institutionens kursplaner

 

Det finns tydliga riktlinjer för lärare och kursdeltagare om metodik och undervisningsmetod.

De undervisningsmetoder som används är lämpliga för:

Lärarens kulturella och pedagogiska bakgrund

Deltagarnas språknivå och  klassens profil

Individernas och gruppernas behov

De undervisningsmetoder och metoder som används motsvarar de som beskrivs i institutionens information och läroplan.

Tydliga inlärningsmål kommuniceras till eleverna under varje lektion.

Innehållet (ämnen, kommunikationsförmåga, grammatik, ordförråd etc) i varje lektion och de är relevanta för elevernas språkinlärningsbehov

Lärare och utbildare försöker anpassa sina lektioner till den specifika profilen och behoven hos eleven.