Ämne 1: Kompetensbedömningsverktyg och färdigheter för lärare och utbildare (volontärer)

Undervisningsstil/Metoder (holistisk approach)

Lärarstil

Lärarnas användning av målspråket är lämpligt och korrekt.

Lärarna är medvetna om skillnader mellan kursdeltagarna som kan påverka deras inlärning, till exempel social, kulturell och utbildningsbakgrund, läskunnighet och inlärningsstil ..

Lärarna håller en hög nivå av språklig och kulturell medvetenhet under sina lektioner.

Lärarna tar hänsyn till och ger utrymme för elever att tillämpa sin kompetens på andra språk, till exempel genom att uppmuntra till reflektion över olika sätt att uttrycka relaterade begrepp på olika språk.

Lärarna använder olika tekniker och organiserar deltagare i olika arbetsgrupper eller par när det är lämpligt och hanterar aktiviteten effektivt

Lärarna visar förmåga att:

presentera modeller och exempel på målspråket och ge tydlig information om språket och kulturen vid behov

organisera och framkalla användbar språk- och kommunikationspraxis

balansera gruppens och individernas behov

Lärarna tar hänsyn till enskilda elevens intressen och behov under sina lektioner

Det finns en vänlig och trygg relation mellan elever och lärare / utbildare

Under lektionerna visar förbättring av elevernas kommunikativa kompetens att de utvecklas.