Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

När vi talar om problemlösningsfärdigheter hänvisar vi till färdigheter och kunskaper som krävs för att hitta lösningar på problem med hjälp av digitala verktyg och onlinetjänster.

Problemlösningsfärdigheterna är viktiga för att eleverna ska vara mer kompetenta, effektiva och effektiva när det gäller att lösa vanliga problem som ofta förekommer i det dagliga livet.

Frivilliga utbildare guidas för att skapa en läroplan, enligt de viktigaste aspekterna av problemlösningsfärdigheter, som kommer att presenteras vidare i denna enhet.

 

Källa: www.gettyimages.com

Använda digitala verktyg för problemlösning:

Att använda de digitala verktygen för problemlösning har visat sig vara ett effektivt sätt att lösa alla typer av problem, relaterade till att lösa digitala och / eller andra problem. När det gäller att eleven ska förvärva de nödvändiga problemlösningsförmågorna måste volontärhandledaren tillhandahålla kompetens till att:

  • Använda Internetverktygen, till exempel webbläsare som Google, Firefox och Internet Explorer för att hitta information som hjälper eleven att lösa problem
  • Använda Internet för att hitta hjälpkällor för en rad aktiviteter

 

Källa: www.gettyimages.com

Att använda online-tjänster för problemlösande:

  • Använda chattfaciliteter (tillgängliga) på webbplatser för att hjälpa dem att lösa problem
  • Använda onlinestudier, vanliga frågor och forum för att lösa problem och förbättra deras färdigheter i att använda enheter, programvara och applikationer

 

Källa: www.gettyimages.com

Praktiska exempel och övningar:

  • Använd Internet för att hitta specifik information relaterad till vardagsuppgifter som måste utföras, till exempel att hitta ett recept eller hitta information som hjälper till att planera resor
  • Använd hjälp, FAQ-avsnittet eller chattfunktionen på en tillverkares webbplats eller annat relaterat innehåll för att ta reda på hur du löser ett problem med en enhet
  • Ta reda på hur du gör något genom att använda en självstudievideo som en tutorial som finns på YouTube

 

Källa: www.gettyimages.com