Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

  • Siffrorna från 0 till 9 ska skrivas i ordning och siffrorna ska läsas.
  • Siffrorna ska vara kopplade till konkreta föremål (penna, radergummi, etc.)
  • Siffrorna från 1 till 20 ska skrivas och läsas efteråt, de ska läsas för eleverna.
  • Symboler såsom “+”, “-“, “=” bör införas.
  • Analoga och digitala klockor bör introduceras och skillnaderna mellan dem bör förklaras.
  • Uttryck som indikerar var personen befinner sig bör förklaras för att en person ska kunna ange var hen är.

Lär mer