Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

  • Ental och tiotalssiffror lärs ut för att öka personens förmåga.
  • Elevens förmåga att räkna till 100 utvecklas och hens kännedom om antal stärks.
  • Symboler ‘x’, ‘/’ måste definieras.
  • Antalet veckor och dagar på ett år och antalet timmar på en dag lärs ut för att öka personens förmåga.
  • Mynt och sedlar upp till 100 € lärs ut.
  • Begrepp på halv och kvart förklaras och anpassas till timmar.
  • Angivelse av platser som mellan, in, ut, mitt i, bortom, bakom, under, på lärs ut.