Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

Lyssna och kommunicera

 • Hälsa på folk
 • upprätthålla ett kort samtal
 • läsa, förstå och ange tid i 12 och 24-timmars klocka
 • prata om vädret
 • förstår enkla “varför”?-frågor

Läsning

 • känna igen stora och små bokstäver
 • använda apostrofer
 • läsa, förstå och ange tid i 12 (och 24-timmars klocka)
 • läsa och skriva veckodagar

Skrivning

 • Nyckelordförråd – tider på dagen 12 (och 24-timmars klocka om eleverna kan hantera detta), am / pm, veckodagar, transportordförråd (dvs. buss, tåg, tunnelbana, tunnelbana, tunnelbana), transportverb (dvs. lämna , anländer)
 • Strukturer – grundläggande “varför ..? frågor – vilken tid, vilken, när
 • Funktioner – hälsningar och ta ledighet, fråga efter information, förstå information

Källa: www.wikiphotos.comLicence Creaticecommon

www.wikiphotos.com