Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

Lyssna och kommunicera

 • Nyckelordförråd – tider på dagen (12 timmars klocka), am / pm, veckodagar, månader på året, nyckelord i relation till dagliga rutiner
 • Strukturer – presentera enkel 1: a person för att beskriva rutiner
 • Funktioner – beskriva dagliga rutiner, förtydliga

Läsning

 • känna igen och bilda bokstäver
 • skilja mellan bokstäver
 • känna igen stora och små bokstäver
 • skriva på papper (på en rak linje och i en rak linje)

Skrivning

 • göra enkla fakta om mig och min familj
 • upprätthålla en kort talad transaktion
 • beskriv min dagliga rutin
 • läsa, förstå och säga tid på 12 timmars klocka
 • förstå och säga veckodagar
 • förstå och säga månader på året

 

Images: License: Creative Commons

Uploaded by: Wikiphoto