Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

Lyssna och kommunicera

Känn igen grundläggande ordförråd om välbekanta ämnen när du talar

Lyssna och svara i sociala interaktioner

Gör enkla faktiska uttalanden

Använd nyckelord för att kommunicera

Uttala ord tydligt

Läsning

Känn igen och läs hela ord om ett välkänt ämne

Känn igen grundläggande bokstavsljud

Läs eget namn

Skrivning

Skriv egen adress

Skriv eget namn

Brev

Siffror

Källa www.englishmyway.co.uk