Ämne 1: Principer och riktlinjer för administration

Principer och riktlinjer för administration

  • Att få det rätt
  • Att vara kundfokuserad
  • Att vara öppen och ansvarig
  • Att agera rättvist och proportionellt
  • Att göra saker rätt
  • Att söka kontinuerlig förbättring