Ämne 4: I praktiken: Aktiviteter, undervisningsmaterial och tips & idéer

I praktiken: Aktiviteter, undervisningsmaterial och tips & idéer

Kulramar, nummerstänger, mynt, digitala klockor, analoga klockor, lådor och böcker kan användas som läromedel.

Arbetsblad med olika frågor relaterade till multiplikation och uppdelning kan utarbetas (Fritt fram att förbereda aktiviteten).

Önskade timmar kan ställas in på digitala och analoga klockor och svaren kan antecknas.

Övningar relaterade till dagar och veckor kan göras med hjälp av kalendrar (digitala eller tryckta).