Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Relevant innehåll: Snarare än att fokusera på memorering av formler, hjälpa eleverna att utveckla användbara matematiska färdigheter genom engagerande övningar som är relevanta för verkliga situationer.

Integrerad strategi: Algebraiska, statistiska och geometriska idéer utvecklas tillsammans med numeriska idéer, så eleverna utvecklas väl i alla matematikkomponenter.

Kooperativt lärande: klassrummen är stödjande lärsamhällen där eleverna arbetar i grupper, delar strategier och matematiska resultat. Stöd denna dynamik som underlättar kooperativt lärande.

Interaktivt material: förse varje lektion med spel, övningar, videor etc. för att underlätta för elevernas förståelse och lärande.