Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

Personens förmåga att räkna till 1000 utvecklas och hens uppfattning av antal stärks.

Förmågan att använda tre siffror stöds

Tredjedelar och fjärdedelar etc. blir tydliga för eleverna genom exempel och visualiseringar / bilder

Tidsberäkningen med AM och PM stärks genom exempel ur dagligt liv och simuleringar.

Myntberäkning med decimaler (cent osv ..)

Etablering av platser som mellan, in, ut, mitt i, bortom, bakom, under och på lärs ut.

Främja kunskap och grundläggande användning av tabeller, grafer och diagram.