Aktivitet 2

Avsnitt förlopp
0% slutfört

Denna aktivitet utnyttjar världskafémetodiken, som är ett dynamiskt och engagerande sätt att starta en gruppdiskussion.

Deltagarna är indelade i 3 grupper, där varje grupp fokuserar på en specifik fråga. Varje grupp utser en sekreterare som ansvarar för att det som diskuteras i tabellen skrivs ner.

Varje grupp har 15 minuter att diskutera frågan. Sekreteraren sitter på stället medan grupperna roterar runt de olika borden.

När grupperna har avslutat rotationen presenterar sekreterarna resultaten av diskussionerna.

Frågor som ska diskuteras är:

1: Vad är migration?

2: Vilka är orsakerna till migration?

3: Vilka är de utmaningar som man står inför genom migrationen?