Aktivitet 2

Avsnitt förlopp
0% slutfört

Efter att ha visat videorna uppmuntrar tränaren till en diskussion baserad på deras svar samt den feedback och input som fås via videorna.

Efter diskussionen mellan deltagarna presenterar och förklarar tränarna migranters rättigheter och skyldigheter enligt utbildningsmaterialet och relevant internationell och regional lagstiftning genom att gå genom den här utbildningsmodulen.