Aktivitet 1

Avsnitt förlopp
0% slutfört

Tränarna bör använda sitt omdöme för att få deltagarna att känna sig bekväma och engagerade i klassrummet, med tanke på deras profil och tidsbegränsningar.

Tränaren ber varje deltagare ta ett stycke vanligt papper (A4-format) och skriva ner en fråga som är relevant för ämnet och som kan ställas till deltagarna i klassrummet. Efter att ha skrivit ned frågan (till exempel “Vilka är de största svårigheterna du står inför som migrant?”, Eller “Har du någonsin varit en migrant själv?”) får deltagarna rådet att ställa sig upp och gå runt i rummet, fritt samverka med så många av deltagarna som möjligt och försöka hitta ett svar på deras fråga. Efter fem minuter uppmanas deltagarna att sitta ner.

I slutet av denna procedur väljer tränaren några frågor och läser upp valda svar och sammanfattar på detta sätt de givna svaren. Tränaren uppmuntrar deltagarna att upprätthålla en vilja att lära av varandra och ställa frågor.