Aktivitet 1

Avsnitt förlopp
0% slutfört

Tränaren ställer deltagarna följande frågor:

  • Vilka är migranters rättigheter och skyldigheter?
  • Tror de att mänskliga rättigheter gäller alla migranter?
  • Vilka mänskliga rättigheter kan de namnge?
  • Kan de namnge några internationella instrument relaterade till migranters rättigheter?
  • Vad de tror att migrerande arbetares rättigheter är?
  • Vid denna punkt kontrollerar inte tränaren svaren, utan ber deltagarna att lägga undan sina svar tills senare. *

Efter detta visar tränaren följande videor:

Källa: www.pexels.com

Se videon om

Se videon om

Obs: Det rekommenderas att tränaren betonar att migranter, precis som alla andra medborgare, är skyldiga att respektera den gällande lagstiftningen, deras tillgång till rättigheter kan regleras av regler och förordningar – som deras bosättningsstatus – som inte påverkar den övriga befolkningen.

Det är viktigt att understryka att förståelse av komplexiteten kring migranters tillgång till vissa rättigheter inte betyder att migranter har en form av förmånlig ställning / specialbehandling.

God praxis för migrantintegration: praktikmanual, OSCE, 2018 (https://www.osce.org/odihr/393527?download=true)