Enhet 1 Nivå 1

Enhet 1

Det förväntas att eleverna ska kunna använda de kunskaper och färdigheter som anges för att känna igen ett enkelt matematiskt problem och nå en lösning. Ett enkelt matematiskt problem är ett som kräver att man arbetar igenom ett steg eller en process.

Använda siffror och nummersystemet – heltal

Läsa, skriva, ordna och jämföra siffror upp till 20

Känna igen och tolka symbolerna +, – och = på lämpligt sätt

Använda vanliga mått, form och rum

Känna igen mynt och sedlar och skriva dem i siffror med korrekta symboler

Läsa 12 timmars digitala och analoga klockor i timmar

Använda vardagsordförråd för att beskriva position och riktning inklusive vänster, höger, framför, bakom, under och över

Hantering av information och data

Läsa numerisk information från listor

Läsa och rita enkla diagram och blockschema