Enhet 4 Problemlösning

Enhet 4

Källa: www.gettyimages.com

Den följande enheten kommer att ge utbildare (frivilliga) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metoder för att vidareutveckla deltagarnas (migranter) problemlösningsfärdigheter på följande områden:

  • Använda digitala verktyg för problemlösning
  • Använda onlinetjänster för problemlösning