Enhet 4: Exempel på EU / nationella ingripande för migranter

Undervisningsmetodik:

Tränare uppmuntras att:

  • Introducera EU-instrument som hanterar migration, samt ge och hänvisa till EU: s lagstiftningsram för att engagera elever med EU-initiativ och skapa en medvetenhet om migrationsfrågan.
  • Tränare uppmuntras att skräddarsy och kalibrera innehållet i enlighet med elevernas förhållanden i hemlandet och tillhandahålla ytterligare studiematerial.

Källa: www.pexels.com

Europeiska kommissionen har antagit ett antal policyer och direktiv som kontinuerligt revideras för att hantera flera migrantfrågor vad gäller arbetsmarknadsintegration, sysselsättning, utbildning, hälsa, kultur, social integration etc.

Det nuvarande tillvägagångssättet består i att anta sektoriell lagstiftning efter migrantkategori, för att upprätta en regelbunden invandringspolitik på EU-nivå.

I juni 2016 inledde Europeiska kommissionen en handlingsplan, som upprättar en politisk ram tillsammans med praktiska åtgärder, för att underlätta medlemsstaternas integrering av de 20 miljoner medborgare som inte är lagligt bosatta i EU.

Innehåll finns tillhanda på:

Källa: www.pexels.com