Enhet 3: Vad innebär EU-lagstiftningen för migranterna själva?

Undervisningsteknik:

Tränarna uppmuntras att introducera varje specifikt ämne för eleverna genom:

  • Att ge en översikt över de viktigaste rättsliga ramarna som definierar migranters rättigheter och skyldigheter. Det rekommenderas starkt till utbildare ska skapa sig förkunskaper om detta material om de inte känner till ämnet sedan tidigare.
  • Att visa videon som tillhandahålls i den här enheten för att bättre bekanta eleverna med ämnet och underlätta en diskussion om rättigheter och ansvar.
  • Uppmuntra till diskussion om rättigheter och ansvar och sedan ge feedback enligt utbildningsmaterialet.
  • Att implementera de aktiviteter som tillhandahålls i slutet av den här modulen och följa guiderna som tillhandahålls i dessa aktiviteter.

Källa: www.pexels.com

Invandrare åtnjuter samma grundläggande rättigheter som alla personer enligt internationella normer för mänskliga rättigheter, oavsett deras juridiska status i en stat.

Frågan om migranters rättigheter och skyldigheter är inte bara viktig ur ett juridiskt perspektiv utan också från ett praktiskt.

Det är nära kopplat till migrantintegration, social sammanhållning och till det mottagande samhällets strategi för migration.

Framgångsrik integration är en tvåvägsprocess som involverar ömsesidig anpassning av migranter och värdsamhället, liksom jämställdhet och god balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Källa: www.pexels.com

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps