Enhet 3 Transaktioner

Enhet 3

Källa: www.gettyimages.com

Den här enheten kommer att ge utbildare (volontärer) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metoder för att vidareutveckla deltagarnas (migranter) färdigheter för att göra olika on-line transaktioner, på följande områden:

Registrera sig och ansöka om tjänster

Köpa och sälja varor och tjänster

Administrera och hantera transaktioner online