Enhet 3: Huvudsakliga intressenter

Undervisningsmetodik:

Tränare uppmuntras att introducera varje specifikt ämne för eleverna genom att:

  • klargöra de viktigaste intressenterna som hanterar migration
  • redogöra för de nationella intressenterna, skräddarsy och kalibrera innehållet enligt elevernas härkomst och nationella kontext

Källa: www.pexels.com

Regeringarna har i allt högre grad understrukit vikten av att hantera migrationsfrågor och -flöden genom gemensamma aktiviteter av relevanta intressenter och genom att lyfta fram en samordnad och effektiv metod för att säkerställa en hållbar utveckling.

Migrationsfenomenet har varit en av de främsta prioriteringarna på den globala agendan i många år, först möttes man på FN: s konferens om miljö och utveckling (Earth Summit) i Rio de Janeiro 1992 och för sedan på den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) ) i Kairo 1994, som erkände att “ordnad internationell migration kan ha positiva effekter på både ursprungsländer och destinationsländer.”

Enligt IOM har diskussioner om migration och utveckling under det senaste decenniet tagit plats på internationell nivå. Viktiga globalt inkluderande insatser i multilaterala sammanhang inkluderar en dialog på hög nivå i generalförsamlingen, Global Forum for Migration and Development och FN: s politiska forum på hög nivå för hållbar utveckling.

Källa: www.pexels.com