Enhet 3 Nivå 3

Enhet 3

Eleverna förväntas kunna använda kunskapen och färdigheterna för att hantera individuella problem och hitta lösningar från ett matematiskt innehållsområde.

Använda siffror och nummersystemet – heltal, bråk och decimaler

  • Räkna, läsa, skriva och ordna upp till 1000
  • Addera och subtrahera med tresiffriga heltal
  • Läsa, skriva och förstå tredjedelar, kvartal, femtedelar och tiondelar inklusive motsvarande former.

Med hjälp av vanliga mått, form och rum

  • Räkna pengar med decimaltecken och uttrycka pengar korrekt i skrivande cent etc.
  • Läsa, mäta och dokumentera tid med am och pm

Hantering av information och data

  • Hämta information från listor, tabeller,diagram och skapa frekvenstabeller
  • Organisera och presentera information på lämpliga sätt inklusive tabeller, diagram, enkla linjediagram och stapeldiagram