Enhet 2: EU lagstiftning och policyramar för migranter

Källa: www.pexels.com

Undervisningsmetodik:

Tränarna uppmuntras att bekanta sig med varje specifikt ämne genom:

  • Introduktion och tillhandahållande av en översikt över nationell lagstiftning och politiska ramverk för migranter, skräddarsy och stärka innehållet i enlighet med elevernas härkomst och bakgrund.

Källa: www.pexels.com

Källa: www.pexels.com

EU och dess medlemsländer intensifierar insatserna för att upprätta en effektiv, humanitär och säker europeisk migrationspolitik.

EU har antagit olika uppsättningar regler och ramar för att hantera lagliga migrationsströmmar av asylsökande, högkvalificerade arbetare, studenter och forskare, säsongsarbetare och för familjeåterförening.

Parallellt har medlemsstaterna upprättat lagstiftningsramar och policyer som behandlar utlänningar, asyl-, integrations- och nationalitetspolitik samt antidiskriminering etc. för att hantera migrationsfrågor.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps