Enhet 2 Nivå 2

Enhet 2

Det förväntas att eleverna ska kunna använda de kunskaper och färdigheter som anges för att känna igen ett enkelt problem och nå en lösning. Ett enkelt problem är ett problem som kräver att man arbetar igenom ett steg eller en process

Användning av siffror och nummersystemet – heltal och decimaler

  • Läsa, skriva, ordna och jämföra siffror upp till 100
  • Känn igen och ordna udda och jämna siffror upp till 100
  • Känna igen och tolka symbolerna +, -, x, / och = på lämpligt sätt
  • Känna antalet timmar på en dag och veckor på ett år. Kunna namnge och sekvensera

Med hjälp av vanliga mått, form och rum

  • Beräkna pengar med cent upp till euron och i hela euron samt skriva rätt valutasymboler (€)
  • Läsa och dokumentera tid i vanliga datumformat och läsa tid som visas på analoga klockor i timmar, halvtimmar och kvarttimmar och förstå timmarna på en 24-timmars digital klocka
  • Använda lämpligt ordförråd för att beskriva position och riktning inklusive mellan, inuti, utanför, mitten, nedan, uppåt, framåt och bakåt

Hantering av information och data

  • Hämta information från listor, tabeller, diagram och stapeldiagram
  • Ta information från ett format och presentera informationen i ett annat format inklusive användning av stapeldiagram