Enhet 2: Samtida migrationsströmmar

Undervisningsmetodik:

Tränare uppmuntras att introducera varje specifikt ämne för eleverna genom:

 • Att ge en översikt över allmänna data, statistik och faktablad om migrationsströmmar. Invandring till EU från icke-medlemsländerStatistik
 • Presentera trender för migrantpopulationer
 • Tillhandahålla grundläggande termer och statistik som rör global migration för att förstå komplexiteten i frågan.
 • Visa videoklipp som tillhandahålls för att bättre introducera eleverna i ämnet och större effekt.

Källa: www.pexels.com

Migrationsflödesdata fångar antalet migranter som flyttar in och lämnar (inflöde och utflöde) ett land under en viss period, till exempel ett år. Uppgifter om migrationsflöden är viktiga för att förstå globala migrationsmönster och hur olika faktorer och politik i ursprungs- och destinationsländer kan relateras till flöden *.

EU har integrerat olika regler och policyramar för att hantera lagliga migrationsströmmar för:

 • asylsökande
 • högutbildade arbetare
 • studenter och forskare
 • säsongsarbetare
 • familjeåterförening

När det gäller andra migrationsströmmar har EU antagit:

 • gemensamma regler för behandling av asylansökningar
 • ett beslut att flytta tusentals asylsökande från Grekland och Italien
 • återtagandeavtal för återlämnande av illegala migranter

Källa: www.pexels.com