Enhet 1: Migrationsfenomenet – ett mänskligt behov

Migrationsfenomenet – ett mänskligt behov

Undervisningsmetoder:

Eftersom den aktuella modulen är mer teoretisk är utbildarna uppmanade att introducera varje specifikt ämne till eleverna genom att:

  • Tillhandshålla en översikt av huvudsakliga ursprungsländer och grundorsaker till migrationen till EU.
  • Presentera migrationstrender.
  • Engagera till diskussion om personliga och sociala konsekvenser av migration och sedan erbjuda feedback utgående från träningsmaterialet.
  • Visa de videos som finns för att medvetandegöra ämnet för eleverna.
  • Implementera aktiviteterna som erbjuds i slutet av denna modul.

Källa: www.pexels.com

Migration kan definieras som “en process av flyttning, endera över en internationell gräns, eller inom en stat. Omfattande alla sorter av människors rörelse, oberoende av dess längd, sammansättning eller orsaker. Den inbegriper flyktingar, fördrivna personer och ekonomiska migranter.” Migration är sannerligen inget modernt fenomen, tvärtom, det har varit en den av människans historia ända sedan urminnes tider.*

Allt sedan antikens dagar har Europa varit en korsväg för migrationsströmmar. Speciellt under de senaste decennierna har Europa allt mer som ett resultat av den pågående flyktingkrisen blivit ett mål för signifikanta migrationsgrupper

Mot denna bakgrund måste Europa hantera denna massiva uppgift genom att utveckla effektiva mekanismer som kan utveckla beredskapen hos alla de involverade intressenterna liksom hos politiska och ekonomiska institutioner för att klara dessa utmaningar. 

Källa: www.pexels.com