Modul 7

Lärandemål

Den här modulen kommer att ge utbildare (volontärer) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metodik för att utveckla deltagarnas (migranter) läskunnighet i svenska inom följande områden:

Lyssna och kommunicera (nivå 1, 2, 3, 4)

Läsning (nivå 1, 2, 3, 4)

Skrivning – stavning, skiljetecken och grammatik (nivå 1, 2, 3, 4)