Modul 6

Lärandemål

Källa: www.gettyimages.com

Den här modulen kommer att ge utbildare (volontärer) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metoder för att utveckla deltagares (migranter) digitala färdigheter, på följande områden:

1.Kommunicerande

2.Hantering av information

3.Transaktioner

4.Problemlösning

Kurs innehåll

Expandera alla
Avsnitt innehåll