Modul 3

Lärandemål

Denna modul syftar till att ge volontärer, som kommer att stödja vuxna migranter, verktyg för att främja individuell integration och social sammanhållning på lokal nivå. Volontärer ger migranter praktisk vägledning, hjälper till att öppna dörrar till lokala nätverk och hjälper till med kultur, hälsa och välbefinnande och språklig tolkning.

Det har visat sig att tidig kontakt med lokalbefolkningen är nyckeln till en framgångsrik integration, eftersom det har en enorm inverkan på hur välkomna migranter känner och ger vägar för dem att aktivt bidra till samhällets kollektiva liv. För volontärerna är det en chans att utöka sitt eget nätverk, få nya vänner, lära sig om olika kulturer och göra en positiv skillnad i migranters liv.

Kurs innehåll

Expandera alla