Modul 2

Lärandemål

Källa: www.pexels.com

Denna modul syftar till att ge utbildare / frivilliga som utbildar migranter kunskap och feedback om lagstiftning och policyramar för migration, både på europeisk och nationell nivå. Modulen syftar till att introducera dessa policyer för deltagarna och ge den grundläggande inputen för vidare arbete.

Genom den aktuella modulen kommer deltagarna i synnerhet att:

  • Förbättra sina kunskaper om integrationen genom European Agenda on Migration
  • Bekanta sig med nationella ramar och lagstiftningsramar som hanterar migrationsfrågor
  • Öka medvetenheten om migranters rättigheter och ansvar, liksom om den lagstiftning de härrör från.

Allmänna tips för undervisning

  • Tränarna måste känna till det detaljerade innehållet i den här modulen.
  • De uppmuntras att skräddarsy detta innehåll till deras specifika målgrupper (elever) och deras härkomst. I vissa fall kan det bara innebära att lägga till relevanta lokala exempel och tillämpa informationen på det lokala sammanhanget under hela utbildningen.
  • Det rekommenderas att utbildningen görs så interaktiv och deltagande som möjligt.
  • För att förbättra inlärningsprocessens effektivitet bör olika tekniker för att uppmuntra aktiva deltagares engagemang användas, till exempel att be dem dela personliga erfarenheter, berättelser och övertygelser, ställa ytterligare frågor och presentera dilemma.
  • Det är viktigt att utbildare använder sitt omdöme och tar hänsyn till deltagarnas kulturella normer.

Källa: www.pexels.com