Modul 1

Modul 1: Allmän översikt av migrationen till Europa 2020

Källa: www.pexels.com

Denna modul syftar till att förse frivilliga, som kommer att undervisa migranter, med kunskap om migrationsfenomenet och dess inverkan på en europeisk nivå. Modulen kommer specifikt att öka deltagarnas kunskap inom följande migrationsfrågor:

  • En djupare förståelse för bakgrundsinformation om orsakerna till migrationen, trender inom och kännetecken för integration samt även en förståelse för migrationens personliga och sociala påverkan.
  • Öka deltagarnas kunskap om migrantströmmar
  • Bekanta deltagarna med viktiga intressenter som hanterar migrationsfrågor
  • Öka deltagarnas förståelse för institutionella ramverk för integrering av migranter
  • Utbildarna behöver känna till innehållet i den här modulen i detalj.
  • De uppmanas att skräddarsy detta innehåll för sin särskilda publik (elever) och ländernas egna kontext. I vissa fall kan det betyda att bara lägga till relevanta lokala exempel och tillämpa informationen på den lokala kontexten under utbildningen.
  • Det rekommenderas att träningskursen är så interaktiv och deltagande som möjligt.
  • För att öka effektiviteten hos lärandeprocessen så borde man använda olika tekniker för att uppmana deltagarnas aktiva engagemang, såsom att be dem dela personliga erfarenheter, historier och uppfattningar, ställa tilläggsfrågor och presentera dilemman.
  • Det är viktigt att utbildarna använder sitt omdöme och tar deltagarnas kulturella normer i beaktande.

Källa: www.pexels.com