Swedish module

Modul 7

Modul 7

Lärandemål Den här modulen kommer att ge utbildare (volontärer) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metodik för att utveckla deltagarnas (migranter) läskunnighet i svenska inom följande områden: Lyssna och

Modul 6

Modul 6

Lärandemål Källa: www.gettyimages.com Den här modulen kommer att ge utbildare (volontärer) grundläggande riktlinjer, verktyg, strategier, tillvägagångssätt, inlärningstekniker och metoder för att utveckla deltagares (migranter) digitala färdigheter, på följande områden: 1.Kommunicerande

Modul 5

Modul 5

Lärandemål Huvudsyftet med modulen är att ge volontärer färdigheter och kompetenser som hjälper dem att utbilda migranter i grundläggande matematik på ingångsnivå 1. Syftet med undervisningen i matematik är att

Modul 4

Modul 4

Lärandemål Denna modul ger en översikt över de viktigaste principerna för utvärdering och administration. Hur lärarnas kompetens bedöms, hur elevernas behov analyseras och över de olika undervisningsstilarna.

Modul 3

Modul 3

Lärandemål Denna modul syftar till att ge volontärer, som kommer att stödja vuxna migranter, verktyg för att främja individuell integration och social sammanhållning på lokal nivå. Volontärer ger migranter praktisk

Modul 2

Modul 2

Lärandemål Källa: www.pexels.com Denna modul syftar till att ge utbildare / frivilliga som utbildar migranter kunskap och feedback om lagstiftning och policyramar för migration, både på europeisk och nationell nivå.

Modul 1

Modul 1

Modul 1: Allmän översikt av migrationen till Europa 2020 Källa: www.pexels.com Denna modul syftar till att förse frivilliga, som kommer att undervisa migranter, med kunskap om migrationsfenomenet och dess inverkan