References

References

  1. T.C. MEB Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2017. Türkçe Dil Yeterliliklerine Yönelik Program Ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı. Ankara: MEB Yayınları.
  2. GÜLTEKİN, İbrahim. 2019. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı. İstanbul: Maarif Vakfı Yayınları.
  3. KURT, Mustafa. TEMUR, Nezir. 2019. Yabancılar İçin Türkçe A1-A2-B1 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma Ve Uygulama Merkezi
  4. ATEŞ, Şeref. GÜLTEKİN, İbrahim. 2019.Yedi iklim Türkçe A1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Çalışma Kitabı. Ankara: Yunus Emre Enstitüsü.