Θεματική 4: Διαχείριση προσωπικού

Διαχείριση προσωπικού

Κορυφαίες δεξιότητες που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς

  • Υπομονή
  • Καλή επικοινωνία
  • Ευελιξία
  • Εμπιστοσύνη
  • Καλός ακροατής
  • Καλή κρίση
  • Ενσυναίσθηση
  • Ανοιχτό μυαλό

Πηγή: https://ounews.co