Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό,συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Σύνδεσμοι – Links:  
Euronews: https://it.euronews.com/live

Εκπαιδευτικό υλικό:

Duolingo: https://www.duolingo.com
Bravolol: https://bravolol.com
Lexisrex: https://www.lexisrex.com
Ankiweb: https://apps.ankiweb.net

Surface languages: https://www.surfacelanguages.com
Clozemaster: https://www.clozemaster.com

Πηγή: www.gettyimages.com

Μαθήματα:
Μαθήματα Ελληνικών επιπέδου Α2 – Greek online lessons – A2 Level: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZtyw-q9JVeZmzkL8Osu7YG5S9gxKtbTH

Ελληνική γραμματική επιπέδου Α2 – A2 Greek Grammar: https://www.youtube.com/watch?v=MxNyX1KuN1M

Ακουστικά κείμενα στα Ελληνικά, επιπέδου Α2 – Greek Listening Practice | A2: https://www.youtube.com/watch?v=1uFj5Z9ekDs

Ασκήσεις ερωτήσεων – Quizzes:

Εντοπίστε το επίπεδο των Ελληνικών σας – Τεστ
Find your level in Greek – test: https://lexis.edugr/find-your-level-placement-test/
Ελληνικά επιπέδου Α2 – Τέστ/ Greek level A2 test: https://www.languagecoursesuk.co.uk/leveltests/greek_test.php?domain=fluk
Aκουστικά κείμενα – τεστ/Listening tests: https://www.languagetrainers.co.uk/listening-tests/greek/intermediate
Τεστ Ελληνικής Γλώσσας – Grreek language level test: https://www.listenandlearnusa.com/greek-level-test

Πηγή: www.gettyimages.com