Θεματική 1: Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές

Όταν μιλάμε για συναλλαγές (διαδικτυακές συναλλαγές), αναφερόμαστε στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και αίτηση για υπηρεσίες, την αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τη διαχείριση συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τον μαθητή, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια καθώς και να διαχειρίζεται διαδικτυακές υπηρεσίες, συναλλαγές και λογαριασμούς.

Για τους εκπαιδευτές, είναι σημαντικό να διαμορφώσουν τις τάξεις τους ώστε να καλύπτουν τις πιο σημαντικές πτυχές των συναλλαγών, οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω σε αυτήν την ενότητα.

Πηγή: www.gettyimages.com