Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

 

  • Πάρτε 20 κομμάτια από το ίδιο αντικείμενο (π.χ. μολύβια) και επιλέξτε τον αριθμό που θα ρωτήσετε ότι υπάρχει. Ρωτήστε πόσα υπάρχουν αυξάνοντας τα παραδείγματα.
  •  
  • Με αριθμούς έως και το 20, γράψτε αρκετές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης για να επιλυθούν από τους μαθητές.
  •  
  • Ρωτήστε τι ώρα είναι, κάνοντας προσαρμογές σε ένα αναλογικό και ένα ψηφιακό ρολόι. Προετοιμάστε ένα φύλλο ασκήσεων με διαφορετικά ρολόγια, ώστε ο μαθητής να σημειώνει τις απαντήσεις.
  • Επιλέξτε ένα τραπέζι και τοποθετήστε στην επιφάνεια του ένα βιβλίο. Αλλάξτε κατευθύνσεις στο βιβλίο και ρωτήστε τους μαθητές που βρίσκεται κάθε φορά. Αντίστοιχα μπορείτε να τοποθετήσετε κάποιο αντικείμενο δίπλα στο βιβλίο και να του αλλάζετε κατεύθυνση/θέση, ρωτώντας που βρίσκεται κάθε φορά.