Θεματική 4 : Πολιτιστικές διαφορές και πολιτιστική διαχείριση

Πολιτιστικές διαφορές και πολιτιστική διαχείριση

Σηματική Συμβουλή

Ένας τρόπος αποφυγής της διαπολιτισμικής παρεξήγησης είναι να γίνει η επικοινωνία όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη, εξηγώντας και παρέχοντας λεπτομέρειες για θέματα που μπορεί να φαίνονται προφανή σε ένα μονοπολιτιστικό περιβάλλον και επανειλημμένα ελέγχοντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε έχουν καταλάβει τι εννοούμε. Η εμπειρία δείχνει ότι, αν το κάνουμε αυτό, όχι μόνο θα βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αλλά θα προωθήσουμε την ανάπτυξη θετικών σχέσεων, θα μάθουμε νέα πράγματα για τον εαυτό μας, καθώς και για ανθρώπους από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Εάν οι εκπαιδευτικοί υιοθετήσουν αυτήν την προσέγγιση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας κατά την παροχή υποστήριξης, θα μειώσουν τον κίνδυνο παρεξηγήσεων με και μεταξύ των μεταναστών μαθητών στην ομάδα τους και θα αυξήσουν την πιθανότητα να δουν την πολιτιστική διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα.

Source:mnm.all @unsplash