Θεματική 3 : Ασφάλεια και προστασία στο χώρο εργασίας

Ασφάλεια και προστασία στο χώρο εργασίας

Λίστα σχετικών πολιτικών εταιρείας:

 • Διασφάλιση των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων
 • Υγεία και ασφάλεια
 • Εθελοντισμός
 • Πληροφοριοδότηση
 • Ισες ευκαιρίες
 • Προστασία δεδομένων
 • Καταγγελίες
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Ισότητα και διαφορετικότητα
 • Ανάπτυξη του προσωπικού
 • Επαγωγή προσωπικού

Photo: Adam Birkett @unsplash