Θεματική 3: Οι προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες της μετανάστευσης

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) υπογραμμίζει τις πιεστικότερες προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα:

 • Κενά στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα
 • Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών, ειδικά για τις γυναίκες μετανάστριες
 • «υποεκτίμηση δεξιοτήτων» και υψηλά επίπεδα «υπερειδίκευσης»
 • Υψηλοί κίνδυνοι κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας

Τα υπάρχοντα στοιχεία (π.χ. ΟΟΣΑ / Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015) υπογραμμίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά εμπόδια στο εκπαιδευτικό σύστημα από ό, τι οι εγγενείς. Από μια άλλη οπτική, τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης όχι μόνο προκαλούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια των προσφύγων, αλλά δημιουργούν επίσης σημαντικό δυνητικό κόστος για τις οικονομίες των Κρατών Μελών.

Δείτε το βίντεο

Οι μετανάστες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις τόσο κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής όσο και κατά τη διάρκεια της άφιξης, συμπεριλαμβανομένων:

 • Δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (επικίνδυνη, δαπανηρή, μακροχρόνια, μακρά περίοδος διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης από άλλες χώρες και όχι από τη χώρα προορισμού απευθείας)
 • Δύσκολες συνθήκες διαβίωσης
 • Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Δυσκολίες προσαρμογής σε άγνωστες γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Αντιμετώπιση διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια
 • Ψυχοκοινωνικές πτυχές που προέκυψαν από αυτή την αλλαγή και την εμπειρία

Πηγή: www.pexels.com