Θεματική 3 : Εκπαιδευτικές ικανότητες με βάση την κοινότητα

Εκπαιδευτικές ικανότητες με βάση την κοινότητα

Τι είναι;

Η μάθηση με βάση την κοινότητα είναι μια διδακτική στρατηγική που γεφυρώνει την ακαδημαϊκή θεωρία και την πρακτική του πραγματικού κόσμου. Προωθεί τους εκπαιδευόμενους, την ακαδημαϊκή μάθηση και την ανάπτυξη του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, τις ανάγκες και το συμφέρον της κοινότητας.

Βασική προσέγγιση των δεξιοτήτων μάθησης με βάση την κοινότητα

Οι συνεισφέροντες περιέγραψαν πολλές κοινοτικές πρωτοβουλίες στις οποίες προωθούνται ενεργά οι καινοτόμοι συμμετοχικοί τρόποι ένταξης και εμπλοκής, όπως μουσεία, ανθρωπιστικές βιβλιοθήκες, ανταλλαγή βιβλιοθηκών, τράπεζες χρόνου, τράπεζες τροφίμων κλπ.

Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες αντιπροσωπεύουν κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με μετασχηματιστική δύναμη, βασισμένη στις αξίες της αλληλεγγύης, του ανθρωπιστικού χαρακτήρα, της αμοιβαίας βοήθειας και του κοινού καλού της ευημερίας των μελών της κοινότητας. Ταυτόχρονα, αυτές οι κοινοτικές πρωτοβουλίες αντιπροσωπεύουν τον καλύτερο τρόπο για να εργαστούμε για βασικά στοιχεία που τονίζουν οι εκπαιδευτικοί:

 

Βιώσιμη ειρήνη:

Μάθηση για τη διαχείριση της πολιτιστικής, εθνοτικής και θρησκευτικής πολυμορφίας, αποτιμώντας τη μετανάστευση ως «θετική επιλογή έναντι μιας αναγκαιότητας» και ως μέσο «για τον εμπλουτισμό της κουλτούρας και του πολιτισμού».